Wat te doen bij overlijden

Na het moment van overlijden moet er binnen korte tijd veel geregeld worden. De Winter & Rijkeboer kan u hierbij veel zorgen uit handen nemen.

Altijd bereikbaar via 010-5923078

Neem daarvoor na het moment van overlijden, zo snel als voor u mogelijk is, contact met ons op. Via 010-5923078 zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor u bereikbaar.
Door de week krijgt u overdag direct een van onze medewerkers aan de lijn.
In de avonduren, ā€˜s nachts en in het weekend staan de medewerkers van onze telefoondienst u te woord. In het laatste geval wordt u uiterlijk binnen een half uur teruggebeld door een van onze medewerkers.
Tijdens het telefoongesprek stellen wij u alvast een beperkt aantal vragen. Deze zijn bedoeld om de zorg voor de overledene en ondersteuning aan de nabestaanden zo snel en zo goed als mogelijk op gang te laten komen.
Gevraagd wordt o.a.:

 • de naam, geboortedatum en het adres van de overledene,
 • de datum, plaats en het tijdstip van overlijden
 • of de arts het overlijden al heeft vastgesteld en
 • wie de contactpersoon is en hoe deze is te bereiken.

Direct een afspraak

In het telefoongesprek wordt direct een afspraak gemaakt voor een eerste persoonlijk bezoek van een van onze uitvaartbegeleiders aan de contactpersoon. Normaliter vindt dit bezoekĀ binnen enkele urenĀ na het eerste telefoongesprek plaats. U bepaalt wie bij dit gesprek aanwezig is of zijn, als u met meerdere bent. Belangrijk is dat de aanwezige personen bevoegd zijn, alvast een aantal zaken met ons te regelen.

Het eerste bezoek

Tijdens dit bezoek zal onze uitvaartbegeleider alle tijd nemen u te informeren over de zaken die rondom het overlijden geregeld moeten worden en uw vragen te beantwoorden. Ook vindt een eerste inventarisatie plaats van uw wensen rondom de uitvaart.
Het is een eerste gesprek waarin zeker niet alles al geregeld hoeft te worden. De dagen daarna heeft u, samen met uw familie en onze uitvaartbegeleider, de tijd om de uitvaart verder vorm te geven.

Een aantal zaken zal de uitvaartbegeleider echter al wel tijdens dit eerste gesprek van u willen weten, omdat deze snel geregeld moeten worden. Het gaat dan om gegevens die nodig zijn voor de acte van overlijden, de keuze voor begraven of cremeren, uw wensen ten aanzien van de verzorging van de overledene, de keuze voor een kist en de plaats waar de overledene opgebaard zal worden.
U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid uw dierbare naar ons rouwcentrum over te laten brengen, maar u kunt ook kiezen voor een thuisopbaring.

Volgende contacten

Na het eerste gesprek zijn er meestal nog veel vragen en moet er nog het nodige worden geregeld. Daarom wordt er intensief contact met u onderhouden. Dat kan op de manier zoals u dat het prettigst vindt. Tijdens persoonlijk bezoeken, via de telefoon en soms ook per e-mail.
Zo wordt met u, op de manier zoals u dat wenst en binnen het beschikbare budget de uitvaartplechtigheid vorm gegeven.
Onderwerpen waarover o.a. met u wordt gesproken:

 • Datum en tijdstip van de uitvaartplechtigheid
 • Locatie van de rouwdienst en het programma van de rouwdienst (dominee, pastoor, overige sprekers, muziek etc.)
 • Keuze van het crematorium of de begraafplaats
 • Het dragen van de kist (door dragers of familie)
 • Genodigden en bijbehorende adressen
 • De rouwkaart (vorm en tekst)
 • Vervoer tijdens de uitvaart
 • Condoleance bezoek wel of niet en tijdstip
 • De locatie en organisatie van de ontvangst na de uitvaartplechtigheid

Duidelijke en transparante afspraken

Geld is niet iets, waar de nabestaanden, direct na een overlijden als eerste mee bezig zijn. Onze mensen voelen zich er verantwoordelijk voor dat u, achteraf, niet met vervelende financiƫle verrassingen wordt geconfronteerd. Daarom is het onderdeel financiƫn ook een belangrijk onderdeel van de gesprekken die zij met u hebben.
Welk budget is er in totaal beschikbaar voor de uitvaart? Zijn er uitvaartpolissen? U mag van ons verwachten dat wij duidelijk zijn over de kosten en samen met u bekijken hoe de uitvaart, op de meest passende manier, binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden.

Tijdens de uitvaart

Tijdens de uitvaart staan wij u steeds terzijde. Onze uitvaartbegeleider is, tenzij anders afgesproken, verantwoordelijk voor de organisatie en een goed verloop van de uitvaart. Indien de familie dat wenst, kan de uitvaartbegeleider ook, namens de familie teksten, die door hen zijn gemaakt voorlezen of het dankwoord uitspreken. Al deze zaken worden met u besproken tijdens onze gesprekken in de dagen voor de uitvaart.

De periode na de uitvaart

Na de uitvaart breekt vaak een moeilijke tijd aan voor de nabestaanden. Het besef dat een dierbare er niet meer is en de vraag hoe hier mee om te gaan wordt dan pijnlijk duidelijk. In deze periode houden wij contact met u. De factuur van de uitvaartkosten wordt altijd in een persoonlijk bezoek overhandigd en zonodig nog eens toegelicht. Indien tijdens dit bezoek blijkt dat er behoefte is aan verdere ondersteuning, kunnen wij u in contact brengen met mensen die u hierbij behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld met een coach in verliesverwerking of iemand die u op weg helpt met de administratie.
Ook kunt u deelnemen aan onze herdenkingsavonden of thema-avonden over verliesverwerking.

Tot slot

Omdat een uitvaart heel persoonlijk is en iedere situatie weer anders, kunnen wij op deze website niet volledig zijn. Daarom zijn onze gesprekken met u zo belangrijk. Hierin kunnen wij u alle gewenste informatie verstrekken en al uw vragen beantwoorden. Daar nemen wij in deze moeilijke periode dan ook graag alle tijd voor.