Vraag en Antwoord

Wat kost een uitvaart?
Zonder verdere informatie is dat moeilijk te zeggen. De kosten zijn afhankelijk van de manier waarop de uitvaart wordt vormgegeven. Om een indicatie te krijgen van de kosten kunt u het best een informatief gesprek met ons aanvragen. Wij kunnen dan, op basis van uw wensen, een prijsindicatie afgeven.

Binnen hoeveel dagen moet een overledene in Nederland begraven of gecremeerd worden?
Wettelijk is deze termijn bepaald op 6 werkdagen, na de dag van overlijden.
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld het lukt de familie in het buitenland niet eerder naar Nederland te komen, kan uitstel worden aangevraagd. De Winter & Rijkeboer kan u hierover informeren en het uitstel eventueel voor u regelen.

Er is een familielid in het buitenland overleden. Wat moet er dan allemaal gebeuren?
U kunt dan contact opnemen met De Winter & Rijkeboer (010-5923078 of vanuit het buitenland, 0031-105923078). In samenwerking met u en de verschillende instanties, o.a. de ANWB, zorgen zij ervoor dat het lichaam zo snel als mogelijk gerepatrieerd wordt en vervolgens de uitvaart kan worden geregeld.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van De Winter & Rijkeboer. Hoe vaak mag ik/mogen nabestaanden de overledene bezoeken?
Dat kan zo vaak als u wilt en op de momenten dat u dat wilt. Het kan voorkomen, dat er op het moment dat u de overledene wilt bezoeken, een uitvaart of condoleancebezoek plaatsvindt in het rouwcentrum. Bespreekt u daarom dit soort wensen met uw uitvaartbegeleider. Er is veel mogelijk.

Is het uitvaartcentrum wel een plek waar je kleine kinderen mee naar toe kunt nemen?
Het meenemen van een kind naar ons uitvaartcentrum kan een goede bijdrage zijn aan het verwerkingsproces. Dat is echter afhankelijk van de omstandigheden en van wat het kind zelf wil en aan kan. Een goede voorbereiding door de ouders is hierbij belangrijk. Wij doen ons best om kinderen, die naar ons rouwcentrum komen om afscheid te nemen, op hun gemak te stellen. In overleg met de ouders kunnen kinderen bijvoorbeeld een kaarsje opsteken of een tekening op de kist leggen.

Wat mag ik/mogen nabestaanden zelf doen als het gaat om alles rondom de uitvaart?
Hier is veel mogelijk, afhankelijk van wat u wilt en kunt. U kunt bijvoorbeeld het lichaam zelf verzorgen, zelf de kist maken of beschilderen en met familie en vrienden de kist dragen.
U bepaalt zelf uw rol, of die van de andere nabestaanden, tijdens de uitvaartplechtigheid.
De Winter & Rijkeboer kan u hierin adviseren en de helpende hand bieden. Net wat u wilt. In de gesprekken, voorafgaand aan de uitvaart, kunnen al uw wensen en mogelijkheden de revue passeren.

Moet de uitvaartbijeenkomst altijd in een kerk of aula plaatsvinden?
U bepaalt zelf waar u de plechtigheid wilt laten plaatsvinden. Dat kan in een kerk of aula, maar bijvoorbeeld ook in een museum, restaurant, of iedere andere plaats die de mogelijkheden heeft en wil bieden. In het geval van bijzondere wensen is het aan te bevelen vooraf de mogelijkheden goed te onderzoeken en afspraken te maken met de betreffende locaties.

Wat is een uitvaartdeposito precies en wanneer is het nuttig zo’n deposito te openen?
Bij het vooraf regelen van de uitvaart kunt u tot de ontdekking komen dat er te weinig financiële middelen zijn gereserveerd, om de uitvaart te kunnen bekostigen. Het aanvullende bedrag kunt u dan in een keer op een uitvaartdeposito storten. Dat kan al vanaf een bedrag van € 500,–. Wanneer degene, voor wie het deposito is bedoeld, overlijdt komt het volledige bedrag beschikbaar voor de uitvaart.
Een uitvaartdeposito is geschikt voor mensen die ervan verzekerd willen zijn dat er voldoende gelden zijn gereserveerd voor de uitvaart en dat de bedragen alleen hier aan besteed worden. Om een uitvaartdeposito te kunnen openen, moeten er voldoende middelen aanwezig zijn om de storting op het deposito te kunnen doen.

Heb ik bij De Winter & Rijkeboer altijd met dezelfde contactpersoon te maken?
Er zijn drie personen waar u mee te maken kunt krijgen. De twee uitvaartbegeleiders en de office-manager. Uw uitvaartbegeleider, waarmee u kennis heeft gemaakt in het eerste gesprek is echter, tenzij u anders wenst, de persoon waarmee u verder alle gesprekken voert en het contact onderhoudt. Hij of zij is de persoon die u steeds terzijde blijft staan tot na de uitvaart.

Ik wil bloemen laten bezorgen voor de overledene. Waar kan ik deze (laten) bezorgen?
U kunt deze (laten) afgeven bij ons rouwcentrum. De meesten bloemisten weten hoe zij dit moeten regelen. Tijdens kantooruren kunt u de bloemen bij ons afgeven op het Prinses Julianaplantsoen 8. Het beste kunt u ons dan vooraf even met ons bellen (010-5923078). U weet dan zeker dat er iemand beschikbaar is om uw bloemen aan te nemen.