Financiën

Het regelen van een uitvaart is altijd maatwerk. De persoonlijke wensen van de overledene en nabestaanden zijn immers bepalend voor de manier waarop de uitvaart vorm wordt gegeven.
Daarom spreken wij liever niet over “type uitvaarten” en zijn er, in het algemeen, geen vaste kostenplaatjes te maken.

In de praktijk kunnen wij, bij het regelen van de uitvaart, natuurlijk wel nauwkeurig vertellen wat de kosten zijn. U mag er dan op rekenen dat De Winter & rijkeboer u eerlijk en transparant informeert en adviseert over de manier waarop u binnen het beschikbare budget de uitvaart kunt regelen. Hierover worden met u duidelijke en transparante afspraken gemaakt. Zo is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat u van ons een prijsopgaaf ontvangt.

Ook bij een kleiner budget kunnen wij u een passende en waardige uitvaart verzorgen. Samen met u bekijken we dan, wat u het meest belangrijk vindt en waar u de beschikbare middelen aan wilt uitgeven.

De verschillende onderdelen bepalen de totaal kosten

Een uitvaart is samengesteld uit veel verschillende elementen, ieder met een eigen kostenplaatje.
Prijsverschillen kunnen onder meer zitten in de volgende onderdelen:

 • Gemeentelijke kosten (grafrechten, kosten van het begraven en de acte van overlijden). Deze kosten maken een belangrijk onderdeel uit van de totaal kosten en verschillen per gemeente
 • Het crematorium. De kosten van de ontvangst en de crematie, eventueel aangevuld met de huur van de aula.
 • Opbaren van de overledene. Dat kan thuis of in ons rouwcentrum.
 • Verzorging van de overledene. U kunt ervoor kiezen dit zelf te doen of u kunt dit laten doen. In het laatste geval zijn er kosten aan verbonden.
 • De soort kist. Deze varieert van eenvoudig spaanplaat tot massief eiken.
 • Wel of geen rouwkaart. Indien u kiest voor rouwkaarten spelen ook de aantallen kaarten en de portokosten een rol .
 • Wel of geen advertentie. Indien u kiest voor een advertentie heeft u de keuze uit de lokale bladen, eventueel aangevuld met landelijke dagbladen.
 • Wel of geen condoleance bijeenkomst in de dagen voor de uitvaart.
 • Het vervoer van de kist. Hierbij heeft u de keus uit vele mogelijkheden. Van een eenvoudige rouwauto tot bijvoorbeeld een rouwkoets, getrokken door paarden.
 • Het vervoer tijdens de uitvaart. U kunt hierbij kiezen voor (een aantal) volgauto’s, een bus of zelf het vervoer regelen.
 • Dragers. U kunt de kist laten dragen door onze dragers of door familieleden.
 • De locatie van de rouwplechtigheid. Hiervoor zijn vele mogelijkheden. Een kerk, de aula van het crematorium of de begraafplaats, of een andere, bij de overledene geliefde, locatie die de mogelijkheid wil bieden voor het houden van de rouwplechtigheid. Tevens bieden wij de gelegenheid de plechtigheid in ons rouwcentrum te houden.
 • De ontvangst na de uitvaart. De kosten hiervan bestaan voornamelijk uit wat u de genodigden wilt aanbieden. U kunt het houden bij een kopje koffie, maar ook een uitgebreide koffietafel aanbieden of meer luxere hapjes en drankjes. Ook het aantal genodigden speelt hierbij een rol.
 • De gedenksteen op het graf of de urn.

Met deze opsomming pretenderen we niet volledig te zijn. In de gesprekken met u komen alle mogelijkheden met bijbehorende kosten aan de orde. Wellicht heeft u zelf aanvullende ideeën over elementen die u aan de uitvaart wilt toevoegen. Ook daar kunnen we rekening mee houden.

De financiering van de uitvaart

Een aantal weken na de uitvaart ontvangt u van ons de factuur met daarop, naast het totaalbedrag, een duidelijke specificatie van de bedragen van de verschillende onderdelen.
Deze factuur wordt u overhandigd tijdens een persoonlijk bezoek waarbij, indien gewenst, een toelichting wordt gegeven en eventuele vragen worden beantwoord. Vaak zijn er door de overledene of nabestaanden voorzieningen getroffen om de uitvaart te kunnen betalen. Zoals:

Verzekeringen
In veel gevallen is er één of zijn er meerdere uitvaartverzekeringen afgesloten. De uitvaartbegeleider heeft, tijdens eerdere gesprekken, naar deze polissen gevraagd. Indien deze zijn overhandigd aan De Winter & Rijkeboer wordt ervoor gezorgd dat de aanvraag tot uitkering bij de verzekeraar wordt ingediend.
Als u de polis van de uitvaartverzekering niet meer kunt vinden, is er via de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars een mogelijkheid een en ander te laten uitzoeken. Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Op de website van het Verbond van Verzekeraars is hierover meer informatie te vinden.

Het uitvaartdeposito
De overledene kan ervoor gekozen hebben een uitvaartdeposito te openen.
Bij overlijden komt het volledige bedrag dan beschikbaar voor het betalen van de uitvaart. Hiervoor moet, net zoals bij de uitvaartverzekering, de verklaring van overlijden worden overhandigd. Daarnaast moeten ook de rekeningen van de uitvaart worden overlegd. Uw uitvaartbegeleider kan dit voor u verzorgen.
Indien de kosten van de uitvaart lager zijn dan het bedrag van het uitvaartdeposito, kan het restant worden omgezet in een nieuw uitvaartdeposito voor een nabestaande.

Andere verzekeringen
Bij overlijden van een verzekerde komen andere verzekeringen, zoals een levens- of kapitaalsverzekeringen tot uitkering. De bedragen worden uitgekeerd aan de op de polis vermelde personen en/of de nabestaanden. Om te weten wat precies de voorwaarden zijn, waaronder de bedragen worden uitgekeerd, moeten de begunstigde en/of de nabestaanden contact opnemen met de betreffende verzekeraar of financiële instelling. Er kan de nodige tijd over heen gaan voordat de uitkering tot stand komt. Dat kan betekenen dat de nabestaanden de kosten van de uitvaart moeten voorschieten. De Winter & Rijkeboer kan hierin niet bemiddelen.

Spaargelden
De overledenen kan via een spaarrekening of spaardeposito een bedrag opzij gezet hebben voor de uitvaart. Na het melden van een overlijden kan het zijn dat de tegoeden van de overledene bij de bank worden geblokkeerd totdat duidelijk is, door middel van de verklaring van erfrecht, wie recht heeft of hebben op de erfenis. Daar kan enige tijd over heen gaan.
Het is nuttig voor de nabestaanden, om bij de betreffende bank te informeren of, tegen het overleggen van de verklaring van overlijden en de factuur van De Winter & Rijkeboer, het bedrag van de uitvaart alvast overgemaakt kan worden ten laste van de rekening van de overledenen.

Er is geen geld voor de uitvaart

Het komt een zeer enkele keer voor dat iemand die overlijdt, geen geld of bezittingen heeft en geen (verre) familie. Er zijn ook geen vrienden of kennissen die de kosten van een uitvaart kunnen of willen betalen. In dat geval betaalt de gemeente een zeer sobere begrafenis of crematie.
Mocht later blijken dat er wel middelen en/of bloed- of aanverwanten zijn, dan kan de gemeente deze kosten terugvorderen.

Tot slot

Iedere uitvaart is persoonlijk en iedere situatie is weer anders. Er zijn veel, soms van te voren niet bedachte, mogelijkheden om een uitvaart vorm te geven. De kosten zijn het resultaat van de optelsom van de verschillende onderdelen van de uitvaart. Een passende uitvaart kan gerealiseerd worden voor een kleiner budget of een groot budget, afhankelijk van uw wensen en beschikbare middelen.

In onze informatieve gesprekken met u nemen wij graag de tijd, om uw vragen te beantwoorden en alle mogelijkheden, inclusief de bijbehorende kosten toe te lichten.