Uitvaarten en corona

Juli 2021

De Coronaregels voor bezoekers van een uitvaartplechtigheid kunnen wijzigen.
Voor de meest recente regels kunt u het best de website van het RIVM raadplegen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid

Er geldt geen maximumaantal bezoekers meer voor uitvaarten. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Daarmee kan de maximale capaciteit van de uitvaartlocatie worden benut, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Om de 1,5 meter afstand goed te kunnen handhaven, wordt toch geadviseerd om bezoekers zich vooraf te laten aanmelden. EnĀ om gebruik te maken van vaste zitplaatsen.

Coronaregels bij condoleance

Vindt de condoleance plaats in een uitvaartcentrum? Of een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt voor een uitvaart? Dan geldt dat aanwezigen 1,5 meter afstand moeten (kunnen) houden.

Is de condoleance op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid? Bijvoorbeeld in een restaurant dat niet ook dienst doet als uitvaartlocatie?Ā DanĀ gelden deĀ regels voor de horeca

Onze medewerkers zijn altijd op de hoogte van de op dat moment geldende regels. In overleg met u bespreken we graag de mogelijkheden en alternatieven.