juni 2021

Onwetendheid over uitvaartpolissen kan nabestaanden veel geld kosten.

Nabestaanden kunnen duizenden euro’s mislopen als ze niet weten dat een overleden familielid een uitvaartpolis had afgesloten. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net. Gepleit wordt om nabestaanden, direct na het overlijden, toegang te geven tot een overzicht waarop alle lopende polissen te zien zijn, net zoals bij het pensioenoverzicht. Of dat ervan komt en wanneer, is de vraag.
Veel Nederlanders hebben zo’n polis. Het zijn vaak ouderen die meerdere van deze polissen hebben voor kleinere bedragen. Soms gaat het om grotere bedragen. 

Voor Danny Nagtegaal van de Winter & Rijkeboer Uitvaartverzorging in Maassluis, is dit een herkenbaar probleem. “Voor deze polissen hoeft vaak geen premie meer betaald te worden. Nabestaanden kunnen dan niet meer op bankafschriften zien dat er een uitvaartpolis is. Omdat het veelal om oude polissen gaat, zijn ze soms kwijtgeraakt. Als er wel een polis is, staat er vaak een naam op die je niet herkent. Dat komt omdat veel verzekeraars zijn overgenomen. Mensen weten dan niet goed waar ze terecht kunnen.”

Wat kunnen nabestaanden doen als zij geen idee hebben of er polissen zijn, of bij welke verzekeraar de polis is ondergebracht?
Danny: “Er is een aantal mogelijkheden. Nabestaanden vragen ons soms om namens de familie te bellen met de 5 grootste verzekeraars. We vragen dan of er nog een uitvaartpolis loopt op naam van de overledene. Dat is een intensief karwei, dat ons veel tijd kost. We doen dat dan ook alleen als nazorg voor families, die via ons bedrijf de uitvaart hebben geregeld.
Nabestaanden kunnen dat natuurlijk ook zelf doen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat jij gemachtigd bent deze zaken te regelen. Je kunt ook de website van het verbond van verzekeraars raadplegen www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis/polissen-van-overledenen-2/ . Daarin wordt duidelijk uitgelegd hoe je kunt achterhalen of de overledene een uitvaartpolis heeft.”

Het beste advies is dit soort zaken vooraf te regelen. Mensen doen dat niet graag. Net zoals bij het opstellen van een testament, is het voor veel mensen ongemakkelijk om na te denken over de eigen uitvaart, terwijl het toch veel zorgen van nabestaanden kan wegnemen.
Danny: “Onze uitvaartbegeleiders adviseren altijd om tijdig met elkaar om tafel te gaan zitten om de wensen voor de uitvaart met elkaar te bespreken en vast te leggen. Vragen over uitvaartpolissen kunnen dan gelijk aan de orde komen. De schoenendoos met oude polissen kan dan ook doorgespit worden en als iets niet bekend is, is er nog voldoende tijd om een en ander uit te zoeken.
Natuurlijk kunnen mensen ook een gesprek met ons aanvragen, waarbij we het vooraf regelen van de uitvaart bespreken, alle informatie geven en de wensen vastleggen in een document.
Informatie hierover, inclusief het document waarin alles vastgelegd kan worden, is ook te vinden op onze website op de pagina Vooraf Regelen.”