mei 2021

Wet op de lijkbezorging wordt aangepast

In Nederland is alles wat te maken heeft met, wat er met het lichaam van de overledene moet en mag gebeuren vastgelegd in de wet op de lijkbezorging. De laatste grote herziening van deze wet vond plaats begin jaren ’90 van de vorige eeuw.
Tussentijds is onder andere een verruiming van het aantal dagen tussen overlijden en de uitvaart in de wet gekomen. Dat is nu maximaal 6 werkdagen. Maar op sommige punten is de wet nog steeds verouderd.
Op dit moment is de minister van binnenlandse zaken, Kajsa Ollogren, bezig met de voorbereiding voor een wetswijziging.
Zo willen nabestaanden bijvoorbeeld graag sneller dan nu, na het cremeren, de asbus in bezit hebben. Nieuwe vormen van “lijkbezorging”, zoals het oplossen van het lichaam (resomeren) zijn nog niet vastgelegd in de wet.
Ook geldt nog steeds de regel dat een begrafenis of crematie niet eerder dan 36 uur na een overlijden mag plaatsvinden. Met de veranderende samenstelling van de bevolking is dat lastig. Naar deze en andere zaken wordt nu dus gekeken.
De verwachting is dat resomeren in de loop van 2021 mogelijk wordt.
Alles over de voorgestelde wijzigingen leest u in de brief van de minister. (link opent in nieuw venster)