15 oktober 2019

Opname levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen nu mogelijk

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen sinds februari 2019 worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.

Voor alle levenloos geboren kinderen mogelijk.
Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde. Alle levenloos geboren kindjes kunnen in de BRP geregistreerd worden. Ook maakt het niet uit wanneer het kind geboren werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn.

Ingeschreven ouders doen het verzoek voor zichzelf

Ouders kunnen een verzoek doen om hun levenloos geboren kind in de BRP te registreren. Het is niet verplicht. Ouders kunnen het verzoek alleen doen als zij op het moment van de geboorte in Nederland woonden en stonden ingeschreven in de BRP. Ze doen het verzoek bij de gemeente van hun woonplaats. Een ouder kan het verzoek alleen doen voor zichzelf. Een ouder kan dit niet doen namens een partner.

Benodigde akten
Voor in Nederland levenloos geboren kinderen is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig voor opname in de BRP. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akten op. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt daarbij rekening met individuele omstandigheden. Deze ambtenaar mag dit doen want heeft als bestuursorgaan een eigen discretionaire bevoegdheid.

Gevolgen van opname in de BRP
Na de opname in de BRP kunnen de ouders de naam van het kind zien via MijnOverheid.nl En op een uittreksel van de BRP. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand kan de gegevens van het kind ook zien. Andere overheidsinstanties zien die gegevens niet.