5 augustus 2019

Natuurbegraven in de omgeving van Maassluis

Bij oudere graven is er vaak sprake van een eeuwigdurend grafrecht. Dat betekent dat de resten van de overledene voor onbepaalde tijd in het graf mogen rusten.
Tegenwoordig wordt deze mogelijkheid op bijna geen enkele begraafplaats meer aangeboden. Ook niet in Maassluis. Meestal wordt nu voor een particulier graf een grafrecht verkocht voor een termijn van 10 of 20 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Een uitzondering hierop vormen de natuurbegraafplaatsen. Daar is nog wel sprake van eeuwigdurend grafrecht.

Een natuurbegraafplaats ligt in een uniek natuurgebied. De grafaanduiding bestaat vaak uit een boomschijf. Op een aantal natuurbegraafplaatsen is de grafaanduiding ook via GPS te vinden. Een graf op een natuurbegraafplaats moet worden gekocht. Om begraven te kunnen worden op een natuurbegraafplaats moeten de kist en kleding van de overledenen van afbreekbaar materiaal zijn. Ook het onderhoud van de begraafplaats gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier.

De mogelijkheden tot natuurbegraven in de directe omgeving van Maassluis zijn tot op heden beperkt. Wel werd onlangs de begraafplaats Hofwijk in Rotterdam uitgebreid met een natuurbegraafplaats. En er zijn plannen om in de Bonnenpolder bij het Staelduinse Bos in Hoek van Holland een nieuwe natuurbegraafplaats aan te leggen. Wie de ontwikkelingen hierover volgen kan dat via www.natuurbegravennederland.nl

.