Op vrijdag 17 november a.s. organiseert Uitvaartverzorging De Winter en Rijkeboer weer haar jaarlijkse herdenkingsavond voor nabestaanden. Nabestaanden waarvoor wij de uitvaart mochten verzorgen.

Tijdens deze avond bijeenkomst wordt een persoonlijk verhaal verteld over omgaan met verlies, worden gedichten uitgesproken en is er muziek. Een speciaal onderdeel is het moment waarop wij de overledenen herdenken door het noemen van hun namen. In ons rouwcentrum richten wij deze avond een wand in, waarop de foto’s van de dierbaren die zijn overleden geplaatst worden bijgelicht door een zevental herinneringskaarsen.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden, de laatste aanmelddatum is 27 oktober. Na deze besloten bijeenkomst kunt u de begraafplaats bezoeken, deze is voor speciaal voor onze gasten die avond opengesteld. Het is dan geen, voor iedereen toegankelijke algemene lichtjesavond. Deze wordt door de Gemeente Maassluis op 15 december georganiseerd.

Op 17 november bent u, vanaf 19.00 uur, welkom in ons rouwcentrum aan het Prinses Julianaplantsoen te Maassluis. Om 19.15 uur begint de herdenkingsbijeenkomst. Om circa 20.30 uur wandelen we gezamenlijk naar de begraafplaats. Na het bezoek aan de begraafplaats bent u dan weer welkom in ons rouwcentrum voor een hapje en drankje, waarna de avond om uiterlijk 22.00 uur wordt afgesloten.

U bent van harte uitgenodigd als wij de uitvaart mochten verzorgen van uw dierbare en stellen het zeer op prijs als u hieraan gehoor geeft. Aanmelden kan tot en met 27 oktober.

Hoogachtend,

Arno de Winter