”DE MOOISTE STENEN OM TE BOUWEN, ZIJN DIE VAN LIEFDE EN VERTROUWEN”

Deze woorden gaf  Anneke Diepenhorst, coach in verliesverwerking, de deelnemers aan de 3e thema-avond “Verliesverwerking” als afscheid mee. Met deze laatste thema-avond werd een reeks van drie avonden afgesloten. Deze avonden werden aangeboden door Arno de Winter, van Rijkeboer en de Winter Uitvaartverzorging  en Anneke Diepenhorst en werden gehouden in het Uitvaartcentrum aan het Julianaplantsoen.

“Rouwen doe je, als er sprake is van een betekenis vol verlies. Het is een langzaam besef dat het verlies onomkeerbaar is en dat je leven voor altijd is veranderd. Dat is een moeilijk en pijnlijk proces. Het is de pijn van de rouw die zo zwaar is. De pijn is de hechting met de ander. Deze hechting is, na het verlies, verbroken. Wat je wilt, is deze hechting vasthouden… en dat kan niet. Je kunt je relatie, de liefde, vasthouden door je anders te verbinden. Verbinden met wat was, in emotie en gedachten.”

Na deze inleiding doorliepen de deelnemers, onder begeleiding van Anneke, meerdere stappen die hen moeten gaan helpen zich anders te verbinden met hun dierbare die is overleden. De vraag die hierbij centraal stond was: Wat moet je loslaten en wat kun je vasthouden?”

Bij vasthouden werden door de aanwezigen vooral de herinneringen en de betekenis van de overledene in het leven van de ander genoemd. Bij loslaten bleek hoe moeilijk dat is. Er kwamen veel dingen naar boven die je moet loslaten, zoals:

Het verdriet, je emoties, het toekomstbeeld samen, je zorgen voor de ander en het steeds maar weer terugzien van de beelden uit de periode van ziek zijn en overlijden.

Door met elkaar dieper op deze onderwerpen in te gaan en jezelf vragen te stellen over de betekenis van de overledene in jouw leven, kregen de deelnemers handvatten hoe hiermee verder te gaan.

Deze laatste avond werd afgesloten door Arno de Winter. Mede namens Anneke bood hij de deelnemers, als herinnering aan deze drie avonden, een prachtige, gepolijste, steen aan. Een steen, waar je in gedachten je verdriet en zorgen in kunt stoppen. Door de steen in een stromende rivier te gooien kun je symbolisch afscheid nemen van je zorgen en verdriet.

Na afloop was er nog een informeel samenzijn, waarbij de deelnemers aangaven, hoe zinvol deze avonden voor hen waren geweest.

Geïnteresseerden in het onderwerp Verliesverwerking kunnen contact opnemen met Anneke Diepenhorst, telefoon 06-30918898 / www.rouwverwerking-annekediepenhorst.nl