Sinds het najaar van 2012 staat Uitvaart Rijkeboer bekend onder de naam Uitvaartverzorging Rijkeboer & de Winter. Arno de Winter zag op zijn verjaardag -13 september- zijn achternaam voor het eerst toegevoegd aan het welbekende Maassluise bedrijf van Jolanda Rijkeboer. Op 14 juni werd hij directeur en eigenaar van de onderneming.

Door Rob Voogd

Screenshot 2016-04-03 12.50.01Inmiddels heeft Jolanda Rijkeboer afscheid genomen van haar bedrijf om een nieuwe uitdaging aan te gaan, en leiden de nieuwe eigenaar Arno de Winter en bedrijfsleider Danny Nagtegaal, van wie laatstgenoemde dit jaar zestien jaar werkzaam is bij Uitvaartverzorging Rijkeboer & de Winter, de in Maassluis en omstreken gerenommeerde onderneming.

Overigens betekende dit ook voor De Winter een ingrijpende verandering van loopbaan, al ziet hij zelf meer overeenkomsten dan verschillen. Voorheen was De Winter namelijk werkzaam in de verzekeringsbranche, waar hij verantwoordelijk was voor de afdeling personeelszaken. Het omgaan met mensen in situaties waarbij emoties hoog op kunnen spelen, het zakelijk benaderen van ingrijpende gebeurtenissen waarbij men oog blijft houden voor het persoonlijke aspect zijn, naar eigen zeggen zo maar twee belangrijke overeenkomsten die De Winter in de beide branches ziet.
Uitvaartverzorging Rijkeboer & de Winter -de naam Rijkeboer blijft vanwege de goede naamsbekendheid ongetwijfeld nog enige tijd behoudenneemt voor nabestaanden grote zorgen uit handen na het overlijden van een dierbare. Arno de Winter maakte in zijn leven diverse uitvaarten van dierbaren mee, en merkte bij sommige diensten dat een persoonlijke ‘touch’ ontbrak, of dat er geen aandacht was voor bepaalde, zeer belangrijke details. Als eigenaar en uitvaartleider ziet hij er nauwlettend op toe dat er voor het persoonlijke vlak bovenmatig veel aandacht is. Niet alleen in de zin dat de dienst mag uitstralen wie de overleden persoon in kwestie wás, bovendien de persoonlijke noot die de nabestaanden aan de uitvaartdienst willen geven, staat in hoge mate centraal. Daarmee is overigens beslist niet gezegd dat dit ten tijde van zijn voorganger niet het geval is geweest, echter wil Arno de Winter hier graag mee aangeven hoe hij zelf in dit vak staat. Uitvaartleiders Natalie Pino en Peter Feldkamp denken er overigens net zo over, samen vinden zij telkens weer een mooie balans tussen ieders kwaliteiten om er een gedenkwaardige en vooral persoonlijke uitvaartplechtigheid van te maken. Niet in de laatste plaats vervullen de gastvrouwen Elly, Els, Herma en Eva bij dit proces een belangrijke rol.

Arno de Winter weet zich de eerste dienst nog goed te herinneren waarbij hij uitvaartleider was. Het was op 3 juli van het vorig jaar. Een emotioneel zeer beladen dienst vanwege het overlijden van een jonge vrouw en derhalve vanuit de Maassluise gemeenschap een enorme belangstelling om de laatste eer te bewijzen. Het werd uiteindelijk een gepaste en memorabele dienst, een mooi afscheid van een mooi mens. Daardoor werd het overlijden beslist niet minder ingrijpend, maar misschien wel iets meer dragelijk, zo hoopt De Winter. In de voorbereiding was de prettige communicatie met de echtgenoot daarbij cruciaal. Dat contact in die paar dagen is voor zowel de nabestaanden als voor onze onderneming bijzonder belangrijk om tot een persoonlijke en waardige uitvaartdienst te komen, blikt De Winter terug.

Inmiddels heeft de zoon van Tiny de Winter Verhoeff en vader Jilles de Winter, onder oude ‘Sluizers’ bekend van de melkzaak van zijn grootouders in de Sandelijnstraat, al vele uitvaartdiensten mogen leiden. Na één van de eerste diensten kwam een dame op De Winter af met de opmerking dat zijn moeder trots geweest zou zijn op de wijze waarop De Winter de betreffende dienst leidde. Het was niet alleen een prettige constatering dat de dienst op gepaste wijze was verlopen, maar bovendien bevestigde het voor de kersverse uitvaartleider het gevoel dat zijn keuze om beroepsmatig een nieuwe weg in te slaan voor hem de juiste was geweest. Niet in de laatste plaats kenmerkte deze opmerking voor hem persoonlijk de bijzonder warme ontvangst in Maassluis en het vertrouwen dat men sinds jaar en dag in Uitvaartverzorging Rijkeboer & de Winter stelt. Tot op de dag van vandaag.