De Winter & Rijkeboer Uitvaartverzorging

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op u af. Naast het verdriet en de emoties waar u mee te maken heeft, moet er binnen korte tijd veel geregeld worden. U moet dan in vertrouwen alle zaken, rondom het overlijden en het regelen van de uitvaart, uit handen kunnen geven.

Het team van De Winter & Rijkeboer is zich hiervan terdege bewust en staan u in deze droevige dagen met hun volle aandacht en respect terzijde. Zij zien het als hun taak dat u zich in deze periode ontzorgd en geborgen voelt. U mag er dan ook op vertrouwen dat tot in de kleinste details aan alles wordt gedacht en dat de uitvaart op de manier zoals u dat wenst wordt geregeld.

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN

Rouwcentrum Maassluis

Prinses Julianaplantsoen 8
3143 LE Maassluis

email: info@dewinterenrijkeboer.nl

MEER INFORMATIE & ROUTE

Andere lokaties

De Winter & Rijkeboer verzorgt begrafenissen en crematies in Maassluis, Maasland, Vlaardingen, Schiedam, Hoek van Holland en Rotterdam.
Op verzoek ook in iedere andere plaats in Nederland.

Begraafplaatsen & Crematoria

UITGELICHT NIEUWSBERICHT

Rijkeboer & de Winter Uitvaartverzorging wordt De Winter & Rijkeboer

8 jaar geleden werd Arno de Winter de nieuwe eigenaar van het uitvaartbedrijf. “Dat willen we nu ook duidelijker in de naam naar voren laten komen”, vertelt De Winter. Hoewel Jolanda Rijkeboer vanaf de overname niet meer verbonden is aan de uitvaartonderneming, is de naam nog zo bekend, dat het De Winter niet verstandig leek er helemaal afscheid van te nemen. Met de nieuwe naam heeft het bedrijf ook een nieuwe huisstijl gekregen.

MEER INFORMATIE

Nieuwsberichten

Actuele richtlijn uitvaarten;

Het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB, LVC, Nardus en een arbeidsdeskundige, komt op basis van de actuele richtlijn vanuit de overheid tot de conclusie dat bijeenkomsten – ook die met minder dan 100 personen – vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer zijn toegestaan.

Het bestuursteam coronavirus geeft de volgende dringende adviezen:

De geplande uitvaarten voor maandag 16 maart vinden gewoon doorgang.

Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen voor dinsdag en verder worden alleen bijgewoond door personen in de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen.

Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties.

Aan de aanwezigen kan een cateringvoorziening aangeboden worden.

Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigt u per e-mail waarbij u de opdrachtgever vraagt deze mail voor akkoord te bevestigen.

Mocht RIVM met aanvullende maatregelen komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Op de RIVM-website is een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd speciaal voor de uitvaartbranche. Veel vragen en antwoorden zijn daar terug te vinden.

Het RIVM zal hun overzicht met vragen en antwoorden nog aanvullen met een instructie voor het contact met nabestaanden in hun thuissituatie (ophalen en overbrengen). Vooruitlopend hierop adviseert het bestuursteam coronavirus om de volgende vragen tijdens het meldingsgesprek te stellen:

Zijn er aanwezigen die koorts hebben?

Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?

Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Mocht de melder hierop positief antwoorden, tref dan bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:

Verzoek alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen.

Ga zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.

Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand.

Reinig direct uw handen met desinfecterende handengel.

Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Crematorium en Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat crematoria en begraafplaatsen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen.  Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.

Zie voor meer informatie de websites van BGNU, LOB, LVC en Nardus.

Tot slot

BGNU staat in nauw contact met de RIVM zodat nieuwe of aanvullende informatie direct aan u kan worden doorgegeven.